Fastighetsskatten för vattenkraft

Motion 2021/22:2318 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av fastighetsskatten för vattenkraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vattenkraft är klimatsmart och förnybar, men har också historiskt lett till omfattande miljöskador av lokal karaktär. Exploateringen av vattenkraft ger idag inga lokala arbetstillfällen, men kan däremot försämra förut­sättningarna för områdets turism, fiske, jordbruk, renskötsel och skogsbruk.

Fram till 1980-talet gick fastighetsskatten på vattenkraftens anläggningar tillbaka till kommunerna, till de människor där miljön påverkas och där värdena skapas. I dag ger den skatten istället svenska stat­en en årlig miljardintäkt. I Norge återförs stora delar av vattenkraftsmedlen till vatten­kraftskommunerna. Även i Sverige bör det undersökas om fastighetsskatten på kraftan­läggningarna delvis kan återföras till kommuner som kompensation för de lokala för­sämringarna i miljö och tillväxt.

Lina Nordquist (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)