Fastighetsskatt

Motion 2018/19:308 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av vinstskatt vid småhusförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rekordmånga kommuner uppger att de har bostadsbrist, på fem år har antalet bristkommuner fördubblats. Enligt en sammanställning som SVT Nyheter gjort är det nu bostadsbrist i närmare 250 av landets 290 kommuner. Vi har även en kraftig befolkningsökning och det kommer i det korta perspektivet att förvärra problemen på bostadsmarknaden så fler kommer uppleva att de har bostadsbrist. Att bygga små billiga bostäder som personer med låg inkomst kan bo i är en förutsättning men med tiden växer familjebilden och behovet av större boende är ett faktum.

Många äldre med låga eller inga lån väljer att bo kvar i sitt hus istället för att sälja och bo i ett mindre boende. De som köpt sina hus och bott en längre tid får stora kostnader i vinstskatt den dag de flyttar vilket resulterar i att många väljer att bo kvar då boendekostnaden ofta är relativt låg. En åtgärd för att motivera fler att vilja flytta till en mindre bostad när barnen flyger ut, när det blir tungt som äldre att ta hand om hus samt att man lämnar plats åt växande barnfamiljer som letar hus, är att ta bort vinstskatten vid försäljning. Bostadsmarknaden står nästan still och få hus säljs men med en sådan åtgärd kan man få igång en större attraktion i att byta bostad och få igång en rörelse på bostadsmarknaden. Utebliven vinstskatt vägs troligtvis upp av att större rörelse på bostadsmarknaden genererar fler lagfarter och stämpelavgifter samt att man löser en del problem med bostadsbristen och trångboddheten. En tänkbar lösning för att undvika spekulativa affärer på småhus är att det krävs ägande av fastigheten i minst 5 år för att man ska slippa vinstskatt vid försäljning av fastigheten.

Jag anser att regeringen bör utreda att avskaffa vinstskatt på försäljning av fas­tigheter för att få igång en försäljningskarusell, det är en av nycklarna till att lösa bostadsbristen.

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-09 Granskad: 2018-11-09 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)