Färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta i Uppsala län

Motion 2022/23:876 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)

av Michael Rubbestad m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda upprättandet av en färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta i Uppsala län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Redan på 1960-talet föddes idén om en transportfärja för fordon mellan Skokloster och Knivsta i Uppsala län. Det sägs att den dåvarande greven på slottet till slut tröttnade på att någon färja mot Knivsta aldrig upprättades varpå han införskaffade en egen amfibiebil för att kunna ta sig snabbare till Uppsala.

I dag har Skokloster en befolkning om ca 2 500 personer och de flesta pendlar långt för att komma till sina arbeten i Stockholm och Uppsala. 19 000 Knivstabor eller andra som önskar ta del av det vackra Skokloster behöver ta den långa vägen runt för att kunna besöka sevärdheterna. Håbo kommun expanderar och siktar på att 2030 vara 25 000 invånare där Skokloster är ett attraktivt område att bosätta sig. Men för att ytterligare underlätta för utvecklingen av området skulle en färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta betyda mycket.

Sedan länge har det konstaterats att en färjelinje skulle gynna såväl de boende i Skokloster och Knivsta som turismen i och kring Skoklosters slott. Båda orterna skulle även bli mer attraktiva både som bostadsorter och för arbetstillfällen. Som ett exempel skulle avståndet till Arlanda flygplats, som är en stor arbetsgivare såväl som en logistisk knytpunkt för Mälardalen från Skokloster, minska med 14 km från nuvarande 41 till 27 km. Från Skoklosters slott skulle resan till Uppsala minska från 49 till 27 km. Utöver den faktiska tidsvinsten är även den långsiktiga miljöaspekten att beakta.

Samtliga parter på båda sidor om vattnet välkomnar förslaget om att upprätta en färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta, en lösning som skulle gynna turismen, boende, arbetstillfällen, samhällsservice och miljön.

 

 

 

Michael Rubbestad (SD)

David Perez (SD)

Lars Wistedt (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)