Färdigställande av riksväg 40 till dubbelfilig väg

Motion 2022/23:1322 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera utbyggnad till dubbla körfält i båda riktningarna på riksväg 40 på sträckningen mellan Ulricehamn och Jönköping och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jönköping är en knutpunkt för trafik i Sverige. Flera centrallager ligger där. Mycket gods transporteras på riksväg 40 mellan centrallagren i Jönköping och Göteborgs hamn. Riksväg 40 har byggts om till dubbla körfält i båda riktningarna på hela sträckan utom mellan Ulricehamn och Jönköping. Denna sista bit bör prioriteras på så sätt att den byggs om till dubbla körfält i båda riktningarna. På så sätt kommer trafiken att flyta bättre och snabbare, till gagn både för godstransporter och för privatpersoner. Det skulle också innebära att hela sträckningen mellan Göteborg och E4 i Jönköping får mycket god trafiksäkerhetsstatus.

Jag föreslår att utbyggnad till dubbla körfält i vardera riktningen av riksväg 40, sträckningen mellan Ulricehamn och Jönköping, prioriteras.

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)