Fängelsestraff för värnpliktsvägrare

Motion 2005/06:Fö253 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen skall lägga fram förslag till lagstiftning som befriar värnpliktsvägrare från fängelsestraff.

Motivering

I denna motion behandlar jag min syn på att värnpliktsvägrare döms till fängelse och inte om min inställning till det militära försvaret. Vad gäller det militära försvaret skulle jag önska en helt annan ordning utan ett militärt försvar.

Sverige har en allmän värnplikt som innebär att alla unga män som blir inkallade måste stå till försvarets tjänst. Trots att det i dag enbart är ett fåtal personer som blir inkallade för värnpliktstjänstgöring är det straffbart att vägra värnplikt. Detta skall ses i ett sammanhang då en majoritet av dem som frivilligt vill genomföra värnplikten nekas till detta.

Enligt min mening är detta ett synsätt som hör till svunna tider. Ingen skall tvingas tjänstgöra inom militären mot sin vilja. Och då handlar det inte om att Sverige skall ha en yrkesarmé utan att faktiskt anpassa systemet så att det finns en möjlighet för dem som vill avstå tjänstgöringen. Detta skulle enkelt kunna genomföras med att Försvarsmakten skulle pröva skälen till detta och därigenom kunna befria den värnpliktige från tjänstgöringen. Skulle det sedan visa sig att Sverige någon gång i framtiden har behov av fler värnpliktiga och det skulle finnas ett stort behov av dem skulle man åter kunna ändra ordningen. För så länge det inte råder brist på frivilliga värnpliktiga ser jag ingen risk att Sverige skulle få en yrkesarmé och så länge det inte föreligger en sådan risk finns ingen anledning att kränka den enskildes önskan att slippa värnpliktstjänstgöringen. Regeringen bör därför återkomma med förslag till lagstiftning som befriar värnpliktsvägrare från fängelsestraff.

Stockholm den 5 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)