Familjens betydelse i det brottsförebyggande arbetet

Motion 1988/89:So209 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So209

av Carl Bildt m.fl. (m)

Familjens betydelse i det brottsförebyggande arbetet

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Ju805 hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om familjens betydelse i det brottsförebyggande
arbetet.

Stockholm den 16 januari 1989

Carl Bildt (m)

Lars Tobisson (m)

Anders Björck (m)

Görel Bohlin (m)

Rolf Dahlberg (m)

Gunnar Hökmark (m)

Arne Andersson (m)
i Ljung

Ingegerd Troedsson (m)

Bo Lundgren (m)

Rolf Clarkson (m)
Ann-Cathrine Haglund (m)
Gullan Lindblad (m)

Sonja Rembo (m)

1* Riksdagen 1988189.3sami. NrSo208-214

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)