Falskskrivna bilar

Motion 2021/22:1136 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)

av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur s.k. målvakter kan förbjudas att handla med fordon och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur fordon ägda av målvakter kan förses med körförbud och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begära en översyn av hur fordonsägarbyten kan ske utan postförsändelser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemet med falskskrivna bilar är stort och används i kriminella syften vilket gör det svårare för polisen att identifiera kriminella. Rimligtvis borde det över huvud taget inte vara möjligt att falskregistrera fordon.

Frågan om bedrägliga fordonsuppgifter har åter aktualiserats efter det tragiska mordet på en kvinna i Malmö tidigare i år. En ung man släpptes på fri fot efter att ha suttit häktad för inblandning i mordet. Anledningen var att han stod skriven på fordonet som använts utan att själv ha vetskap om det. Någon hade alltså en kort tid före mordet registrerat fordonet på honom. Detta försvårar för polisen att identifiera rätt gärningsmän och ger de kriminella ett försprång de inte ska ha.

För att stävja dessa bedrägliga fordonsuppgifter borde därför ett antal åtgärder vidtagas. Exempelvis borde så kallade målvakter, sådana som låter sig registreras på bilar de inte äger, förbjudas att handla med bilar under tiden de har en oreglerad fordonsskuld. Likaså borde de aktuella fordonen beläggas med körförbud.

För att förhindra att falska ägarbyten sker genom inskickande av skriftliga avtal medelst post borde inte Transportstyrelsen inte acceptera postförsända ägarbyten. Detta kan lösas genom att kräva elektronisk signatur, exempelvis med Mobilt BankID alternativt genom att båda parter i en fordonsaffär får resa till ett myndighetskontor och legitimera sig.

John Weinerhall (M)

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)