Fakturering av styrelseuppdrag i bolag

Motion 2018/19:2390 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverken för att göra det möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst, även om arvodena faktureras via eget bolag. Frågan som domstolen tog ställning till var om styrelsearvoden, som betalats ut till ett aktiebolag som styrelseledamoten äger till 100procent, ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet i aktiebolaget eller som inkomst av tjänst hos styrelseledamoten.

Detta försvårar både för den enskilde och för de företag som vill stärka styrelsen med en specifik kompetens. Regeringen bör därför se över regelverken så att det blir möjligt för styrelseledamöter att fakturera uppdrag via näringsverksamhet.

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)