Faderskap via e-legitimation

Motion 2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S)

av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rutinerna för fastställande av faderskap bör förenklas.

Motivering

Det tillhör ett barns rättigheter att få veta sitt biologiska ursprung. Fastställandet av faderskap är viktigt, men måste gå att förenkla i takt med teknikutvecklingen. Enligt nuvarande lagstiftning måste en ogift man skriftligen bekräfta faderskapet till sitt barn. Bekräftelsen ska bevittnas av två personer och skriftligen godkännas av modern samt socialnämnden (1 kap. 4 § FB).

Dagens system är varken kostnadseffektivt eller mer rättssäkert än nya rutiner som skulle kunna införas. Vi anser att föräldrarna redan på sjukhuset eller i samband med de första kontakterna med Försäkringskassan gemensamt ska kunna via e-legitimation lämna en försäkran med uppgivande om föräldraskap. Ett annat alternativ kan vara att föräldrarna gemensamt kan anmäla faderskapet till folkbokföringsregistret. Socialnämnden bör utreda faderskap endast i fall där det finns oklarheter. Det får ankomma på regeringen att ta de initiativ som krävs i enlighet med det anförda.

.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)