Facklig skolinformation

Motion 2007/08:Ub441 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)
s80176

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av facklig skolinformation.

Motivering

Varje år kan vi i media läsa om hur skolungdomar utnyttjas på sina sommarjobb. De får för låg lön, för lång arbetstid, inga lunchraster etc. När man redan står på sin arbetsplats och kommer underfund med bristerna kan det kännas för sent att påtala dessa för arbetsgivaren.

Ungdomarna behöver istället informationen om rättigheter på arbetsplatsen redan innan de kommer överens med en arbetsgivare om att jobba där.

Kunskaper om arbetsrättsliga frågor behövs för att man ska få en bra start på sitt yrkesliv och bör ges innan man slutar skolan och kommer till sin första arbetsplats.

Ett bra sätt att förbättra situationen är att ge ungdomar kunskap om vilka rättigheter man har på arbetsmarknaden. Denna information bör med fördel kunna ges i gymnasieskolan som facklig skolinformation.

Stockholm den 4 oktober 2007

Ann-Christin Ahlberg (s)

Hans Olsson (s)

Phia Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)