Extraordinära räddningsinsatser

Motion 2018/19:2284 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ifall räddningsarbete som utförs under extraordinära former inte ska förmånsbeskattas eller beskattas extra och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Omfattande skogsbränder och andra naturkatastrofer är extraordinära händelser som, när de väl inträffar, kräver insatser av såväl professionella räddningsarbetare som frivilliga behjälpliga. De senaste åren har Sverige drabbats av svårhanterliga skogsbränder vilka tagit stora resurser i anspråk att bemästra. Att sådant räddningsarbete inte alltid kan följa reglerad arbetstid är uppenbart. Det primära är att hantera situationen och många andra regler och bestämmelser får komma i andra hand.

Vid den senaste sommarens omfattande skogsbränder gjordes fantastiska insatser av såväl professionell personal som av frivilliga. Deras uppoffrande insatser innebar att skadorna kunde begränsas. För att kunna utföra arbetet utan störningar fick räddnings­arbetarna under dessa långa pass boende och mat som intogs under allt annat än normalt ordnade former. För detta anser Skatteverket att de ska förmånsbeskattas då tältboendet och maten anses vara en förmån.

Denna bedömning ter sig inte bara vara njuggt bedömd. Den är dessutom ett hån gentemot de människor som hjälpte till att bemästra bränderna. En inte osannolik framtida konsekvens kan mycket väl bli att det blir ytterst svårt att rekrytera personal och frivilliga till denna typ av insatser. Det rimliga vore att överväga ifall allt räddningsarbete som utförs under extraordinära former inte ska beskattas extra.

Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)