Export och försäljning av snus

Motion 2016/17:299 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör agera för att avskaffa EU:s förbud mot export och försäljning av snus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I det anslutningsfördrag som reglerar Sveriges relation till EU, finns uttryckligen ett undantag från det förbud mot snus som gällde inom EU sedan tidigare. Den svenska snusnäringen är unik. Staten reglerar den genom en av världens hårdaste kvalitetsregler för muntobak – genom LIVSFS 2016:3.

Svenska män har den lägsta dödligheten per capita inom EU vad gäller tobaksrelaterade sjukdomar. I mars 2016 redogjorde the Food and Drug Administration (FDA) i USA under ett föredrag på Society for Research on Nicotine and Tobacco att snus från Sverige innehåller mycket låga halter av skadliga ämnen. FDA drog slutsatsen att svenskt snus innebär en 90 procent lägre cancerrisk än motsvarande snusprodukter tillåtna i USA. Svenska myndigheter har statistik som visar att uppskattningsvis mellan 8 000 och 12 000 personer avlider i Sverige varje år till följd av rökning. EU-förbudet mot snus leder till försämrad folkhälsa i övriga länder.

För snus som är tillverkat i annat EU-land finns inga hinder för export från detta till svenska konsumenter. Övriga EU får konkurrera med svenska inhemska tillverkare, svenska näringslivet får inte sälja detta alternativ till rökning till något annat EU-land. Det är en konkurrensnackdel som diskriminerar svenska företag. Den svenska regeringen bör därför agera ansvarsfullt och verka för att snusförbudet inom EU avskaffas.

 

 

Erik Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)