EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Motion 2001/02:U315 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

av Matz Hammarström m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2001/02:U315

av Matz Hammarström m.fl. (mp)

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 43

2 Förslag till riksdagsbeslut 44

3 Inledning 44

4 Bakgrund 45

5 Humanitära argument alibi för en ny säkerhetsdoktrin 45

6 Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik före och efter GUSP 46

6.1 Danmark men inte Sverige har undantag 47

7 GUSP efter Amsterdamfördraget – från Köln till Nice 47

7.1 Petersbergsuppgifterna 48

7.2 Kölnbeslutet 48

7.3 Snabbinsatsstyrka 49

7.4 Civil krishantering och konfliktförebyggande 49

7.5 VEU:s roll tas över av EU 50

7.6 Beslutsregler för GUSP 50

7.7 Nya organ för GUSP 51

7.8 Konfliktförebyggande med internationella organ 52

7.9 FN-mandat eller inte? 53

7.10
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)