EU-flaggan på offentliga byggnader

Motion 2008/09:K353 av Walburga Habsburg Douglas och Peder Wachtmeister (m)

av Walburga Habsburg Douglas och Peder Wachtmeister (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användandet av EU-flaggan vid statliga offentliga byggnader.

Motivering

Sverige är sedan mer än tio år medlem i Europeiska unionen. Men fortfarande är det få personer som känner någon starkare identifikation och samhörighet med unionen. En flagga utgör en stark symbol för identifikation och samhörighet. En flagga kan användas för att göra en gemenskap mer levande. Det svaga intresse som många personer i Sverige hyser för Europafrågan och andra centrala europeiska frågor som rör vår kulturella identitet och politiska framtid behöver vändas. Vi riskerar annars att bli mindre delaktiga i EU och andra centrala frågor som påverkar oss alla. I detta arbete är symboler viktiga. En symbol kan skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet. Vi menar att EU-flaggan behövs som symbol för att på ett konkret och visuellt sätt väcka känslor av samhörighet och gemenskap med vårt europeiska ursprung, vår europeiska historia och vår gemensamma europeiska framtid.

Vi anser därför att EU-flaggan – jämte den svenska flaggan – ska användas i offentliga sammanhang, exempelvis i riksdagens plenisal, på riksdagens byggnader, departementsbyggnader, myndigheter och statliga bolag. Ett ökat användande av EU-flaggan inom det statliga området skulle även kunna uppmuntra kommuner och landsting i hela Sverige till ett ökat användande.

Stockholm den 2 oktober 2008

Walburga Habsburg Douglas (m)

Peder Wachtmeister (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)