Ett tryggt och hållbart arbetsliv

Motion 2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:3362

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ett tryggt och hållbart arbetsliv

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Ordning och reda på arbetsmarknaden

4.1Individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter

4.2Tydligare villkor för F-skatt

4.3Bättre utstationeringsregler

4.3.1Förändringar på EU-nivå krävs

4.4Förbättrade regler för utländska företag som verkar i Sverige

4.4.1Utvidga systemet med anmälningsplikt

4.4.2Utred inkomstskattelagens bestämmelser om fast driftsställe

4.5Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES och Schweiz

4.6Bättre regelverk kring subventionerade anställningar

4.6.1Maxgräns för antalet subventionerade anställningar per arbetsgivare

4.6.2Arbetsförmedlingens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)