Ett tryggare Sverige

Motion 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S)

av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:Ju373

av Morgan Johansson m.fl. (S)

Ett tryggare Sverige

S33001

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

1. Inledning 9

2. Brottsförebyggande åtgärder 10

2.1. Kontaktpolis 11

2.2. Samverkansavtal 11

2.3. Snabbare handläggning av ungdomsbrott 11

2.4. Tidigare insatser 12

2.5. Rätt till biträde 12

2.6. Nationell samordnare 13

2.7. Forskning och evidens i det brottsförebyggande arbetet 13

2.8. Kameraövervakning 14

3. En effektivare polis 14

3.1. Ny polisorganisation behövs 15

3.2. Ökad tillgänglighet 15

3.3. Modern polisutbildning 15

3.4. Vardagsbrottsligheten 16

3.5. Civilanställda inom polisen 17

3.6. Polisens handledning 17

4. Bekämpa den grova organiserade brottsligheten 17

4.1.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (85)