Ett statligt huvudmannaskap för Alfakassan

Motion 2010/11:A268 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett statligt huvudmannaskap för Alfakassan.

Motivering

Staten betalar genom skattemedel från alla medborgare huvuddelen av arbetslöshetskassornas utbetalningar vid arbetslöshet. Den rödgröna oppositionen vill att staten i likhet med tidigare ska betala ca 95 procent av arbetslöshetsersättningarna.

Ett antal fackförbund är idag starkt politiserade genom en tydlig koppling och som stora bidragsgivare till enskilda politiska partier. De bedriver också en massiv politisk propaganda i sina medlemstidningar. De säger sig vilja ansluta alla inom respektive bransch till sig och till sin a-kassa. Detta innebär uppenbarligen medborgare med både socialistisk och borgerlig politisk uppfattning. De som röstar borgerligt ska alltså ansluta sig till ett fackförbund som stöder socialistiska partier och som bedriver massiv propaganda mot borgerliga partier vid medlemsmöten, via ombudsmän och i medlemstidningen. Förtroendevalda och ombudsmän i dessa fackförbund är regelmässigt sympatisörer nästan enbart till socialistiska partier, medan den som ger uttryck för borgerliga sympatier i praktiken aldrig erhåller ett uppdrag.

Detta är självfallet en orimlig ordning. Särskilt stötande är det att dessa fackförbund administrerar arbetslöshetsersättningen också till de medlemmar som man dagligen skäller ut, pengar som till huvuddelen kommer från allmänna skattemedel.

För att nödtorftigt visa på en viss valfrihet har Alfakassan skapats som sägs vara fristående från fackförbunden. Detta är alls inte korrekt! Det är Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) som är huvudman för Alfakassan och tillsätter styrelse. Nyligen har ordförandeskapet i SO växlat från IF Metall till Handelsanställdas förbund. Hur riksdagen har kunnat mena att detta är ett kriterium på en från fackförbunden fristående arbetslöshetskassa är en gåta.

Motivationen hos övriga a-kassor att erbjuda en konkurrenskraftig fristående a-kassa till sina egna ofta politiserade a-kassor är rimligen låg. Ju bättre man lyckas med detta, ju fler av de egna medlemmarna kan givetvis befaras gå över till Alfakassan.

Det är därför inte rätt mot vare sig Alfakassan eller mot de alla a-kassor som idag äger Alfakassan att detta starka samband finns.

Alfakassan bör därför ägas och drivas av staten genom t.ex. Arbetsförmedlingen eller annan huvudman. I varje fall bör detta ske så länge som den starka politiseringen av fackförbunden fortsätter och så länge staten står för en betydande del av a-kasseutbetalningarna. Ett alternativ till detta kan vara ett statligt majoritetsägande. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 oktober 2010

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)