Ett starkt försvar i en osäker omvärld

Motion 2021/22:3641 av Pål Jonson m.fl. (M)

av Pål Jonson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:3641

av Pål Jonson m.fl. (M)

Ett starkt försvar i en osäker omvärld

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka arbetet med kostnadskontroll och spårbarhet inom försvaret och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda det operativa försvarssamarbetet med Finland till att innefatta även andra länder i en euro-atlantisk kontext och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en svensk exitstrategi för Sveriges bidrag till Minusmainsatsen i Mali som tar ett helhetsgrepp på hela Sveriges engagemang i Mali och dess närområde, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)