Ett skepp kommer tankat

Motion 2020/21:2673 av Joar Forssell (L)

av Joar Forssell (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de gamla promillegränserna för sjöfylleri bör återinföras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2010 genomförde alliansregeringen en skärpning av det som kallas ”sjöfyllerilagen”. Man skärpte då promillegränsen för båtar till 0,2 promille, samma gräns som för att köra bil. Innan dömdes man för sjöfylleri om man inte kunde köra båten på ett säkert sätt. Remissinstanserna framhöll det problematiska i att jämföra båt- och bilkörning. Det är mycket svårare att orsaka olyckor på havet eftersom det rör sig om mycket större ytor och avstånd till andra båtar. Dessutom har både Norge och Finland mer liberala regler men samtidigt färre olyckor.

Regeringen förbjöd dessutom att en passagerare som exempelvis läser kartor är alko­holpåverkad. Det har lagts en mängd motioner om att utvärdera sjöfyllerilagen och att mildra den. Det är givetvis önskvärt att utvärdera eller omreglera lagen, Civilutskottet har tidigare ställt sig bakom detta. I väntan på en sådan utvärdering bör dock den nu­varande lagen rivas upp och de gamla högre gränsvärdena istället åter göras till lag.

Joar Forssell (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)