Ett rättfärdigt Sverige

Motion 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:Sk411

av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Ett rättfärdigt Sverige

S23001

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Åtgärder för ordning och reda med företagande och skatter samt på arbetsmarknaden 6

Se över regelverket kring F-skatten 6

Åtgärda missbruket av 3:12-reglerna 7

Tillämpa och utveckla verktyget ”vita jobb” inom offentlig upphandling 9

Missbruket av arbetskraft från länder utanför EU ska upphöra 10

Styr upp bemanningsbranschen, självsanering inte nog 10

Se över möjligheterna till ett entreprenadavdrag 11

Inför månadsredovisning till Skatteverket 12

Inför personalliggare och oannonserade kontrollbesök i byggbranschen 12

Skärp kontrollen av HUS-avdraget 13

Stärk svensk åkerinäring mot utlandet 14

Inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)