Ett öppnare Sverige

Motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:Sf223

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Ett öppnare Sverige

1 Sammanfattning

Ingen människa är illegal. Ändå bygger Sverige och länder i vår närhet upp högre och högre murar som förhindrar människors resande, flyktingmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. Gränserna och övervakningen av dessa, bland annat Schengen, leder till smuggling av människor för dyra pengar, till kriminalitet och till sociala problem. Miljöpartiet tar avstånd från denna utveckling och vill på sikt ha ett samhälle med en fri rörlighet över nationsgränserna så att alla människor har möjlighet att studera, arbeta och bo, där man vill. På kort sikt ska möjligheterna till rörlighet över gränserna öka, framför allt för den som söker arbete eller skall studera. Det ska införas en rätt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)