Ett nationellt centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum i Umeå

Motion 2008/09:Kr259 av Maria Lundqvist-Brömster (fp)

av Maria Lundqvist-Brömster (fp)
fp1270

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett nationellt centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum i Umeå.

Motivering

Den dokumentärfotografiska traditionen är stark i Västerbotten, mycket tack vare fotografen och författaren Sune Jonsson, välkänd för alla västerbottningar och uppmärksammad 1993 genom det internationella Hasselbladspriset för sitt fotografiska arbete. Fotografen Sune Jonsson är såväl nationellt som internationellt erkänd.

Sverige behöver ett nationellt centrum för dokumentärfotografi och den självklara platsen för detta centrum är Västerbottens Museum i Umeå.

Västerbottens museum är med i det nationella nätverket för dokumentärfotografi tillsammans med ett tiotal andra svenska museer. Detta gör ytterligare Västerbottens museum särskilt lämpat för ett nationellt uppdrag inom området.

Vid ett nationellt centrum kan duktiga fotografer få möjlighet att arbeta dokumentärt på det sätt som Sune Jonsson gjorde, det vill säga att arbeta långsiktigt med att belysa en viss samhällsföreteelse som de själva är väl insatta i. Kompetensen vid centrumet kan också ta upp dokumentärfotografens villkor då och nu. Med utställningar och publikationer ska centrumet visa vad som finns i arkiv och vad som åstadkommes i nya projekt.

Ett nationellt centrum för dokumentärfotografi skapar också goda förutsättningar för framtidens dokumentärfotografer. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2008

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (1)