Ett modernt grönt Sverige efter krisen – Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2010

Motion 2009/10:Fi262 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:Fi262

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Ett modernt grönt Sverige efter krisen – Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2010

mp401

1 Sammanfattning

Världen och Sverige befinner sig i en djup konjunktursvacka och en global klimat- och miljökris. Moderna idéer, mod och initiativkraft behövs för att bygga en mer hållbar värld för framtiden. Miljöpartiet de gröna visar i årets budgetmotion vägen för hur vi går från ord till handling. Vi pekar på behovet av, och möjligheterna med, en grön omställning, hur vi kan förstärka trygghetssystemen, öka kvaliteten i välfärden och skapa nya jobb. Kort sagt, hur vi tar Sverige ur krisen.

Konjunkturbilden och det ekonomiska läget har jämfört med i våras ljusnat något. Fallet i produktionen, som pågått sedan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)