Ett hållbart företagande

Motion 2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:3456

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ett hållbart företagande

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3En politik för små och medelstora företag

3.1Företagare i Sverige

4Kapitalförsörjning

4.1Statens roll

4.1.1Saminvest AB

4.1.2SBAB

4.2Lokala sparbanker

4.3Kontanthantering

4.4Rätten till betalkonto

4.5Såddfinansiering

5Skatter och sociala avgifter

5.1Slopa sjuklöneansvaret

5.2F- och FA-skatt

5.3Generationsskifte

5.4Skattefusk och svartjobb

6Social trygghet för företagare

6.1Kombinatörers otrygga villkor

6.2Pension

6.3A-kassa

6.4Att starta nytt, överta ett företag eller att anställa

6.5Egenanställningar

7Trygghet för både företagare och anställda

7.1En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)