Ett grönt rättsväsende för framtiden

Motion 2005/06:Ju384 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 4

Värna friheten 4

Skyddet för individen 5

Skydda grundlagen – inför författningsdomstol 5

Skydd för andra och annat än människor 6

Skyddet för miljön 7

Inte hårdare tag utan vård 9

Nya påföljder behövs 10

Bara brottslingar i häktena 11

En polis för alla 11

Fler specialiserade åklagare 14

Allas tillgång till lagen 15

Domare av folket och för folket 16

En förändrad juristutbildning 17

Bättre folkrepresentation i domstolarna 17

Förbättrad säkerhet i domstolarna 19

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om enskildas rätt till användning av bevismedel, rätt till medborgarvittnen och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)