Ett gemensamt ansvar för infrastrukturen

Motion 2010/11:T427 av Lennart Axelsson (S)

av Lennart Axelsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett gemensamt ansvar för infrastruktur.

Motivering

Det är viktigt att det finns bra förutsättningar för att människor skall kunna bo och leva i hela landet. För att det skall vara möjligt behöver det finnas bra vägar, bra järnvägar, bra bredbandsanslutningar och all annan typ av infrastruktur från Ystad i söder till Kiruna i norr.

I allt flera sammanhang ställs nu krav på att enskilda kommuner, landsting och regioner skall bidra med skattepengar för att finansiera dessa välbehövliga satsningar. Problemet med en sådan ordning är att det inte är de största behoven som kommer att avgöra var satsningarna görs utan det är de enskilda kommunernas ekonomiska förutsättningar att bidra med medfinansiering som avgör.

Om vi inte bryter denna utveckling bort från att vi solidariskt, via staten, tar det gemensamma ansvaret för infrastruktursatsningar kommer vissa delar av landet aldrig att få ta del av dessa. En annan aspekt av frågan är också att när kommun- och landstingsskatt används till dessa områden minskar andelen som annars skulle kunna användas till att rätta till brister inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

Stockholm den 27 oktober 2010

Lennart Axelsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)