Ett förändrat uppdrag för Forum för levande historia

Motion 2012/13:Kr239 av Leif Pagrotsky (S)

av Leif Pagrotsky (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förändrat uppdrag för Forum för levande historia.

Motivering

Forum för levande historia har ett uppdrag som är aktuellare och viktigare än någonsin. Kampen i vårt land mot fördomar, intolerans och minoritetsförtryck är inte vunnen utan måste pågå oförtröttligt.

Sedan 2007 har dock detta viktiga arbete till stor del trängts undan i Forum för levande historias verksamhet. Istället har de inom samma resurser också tvingats inrymma ett omfattande uppdrag att upplysa om den internationella kommunismen. Det kan finnas skäl att berätta om kulturrevolutionen och Pol Pot, dess relevans för rasismen idag är begränsad och ryms isåfall inom det ordinarie uppdraget. Även för dess tillskyndare borde sex år vara tillräckligt. De resurser som lagts på detta bör nu styras till arbetsområden som bättre bidrar till det ursprungliga syftet med verksamheten, att minska risken för intolerans och minoritetsförtryck i dagens och framtidens Sverige.

Ett sätt att göra detta bör vara att lyfta fram undanskymda och obekväma delar av vår egen 1900-talshistoria. Hur kunde det komma sig att såväl antisemitismen som sympatierna för nazistiska Tyskland var så starka i olika tongivande svenska miljöer under 1930- och början av 1940-talet trots att stödet för nazismen var svagt, och trots att kunskap fanns om vad som pågick i Tyskland?

Eftersom Forum för levande historias verksamhet är inriktad på skolor och unga vore särskilt stämningen på universiteten och bland studenterna vid denna tid värda att analyseras och lyftas fram och göra denna mörka del av vår moderna historia levande.

Jag föreslår därför att regeringen ges i uppdrag att förändra uppdraget till Forum för levande historia.

Stockholm den 1 oktober 2012

Leif Pagrotsky (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)