Etablera pilotområde för moderna transportlösningar

Motion 2016/17:374 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att genomföra ett fullskaletest med moderna transportlösningar i någon eller några av landets större städer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Transporter är helt avgörande för att vi som människor ska få våra liv att gå ihop och för att få bra liv. Det handlar om att kunna åka till och från arbete och studier såväl som att kunna resa på semester eller att hälsa på släkt eller vänner. Ibland sker resan med cykel eller buss, en annan gång med flyg och en tredje gång med en bil. Alla transportslag behövs och kompletterar varandra.

Inom fordonsutveckling tas nu rejäla kliv för att ta fram lösningar för framtiden. En stor del handlar om att minska bränsleförbrukning och utsläpp för att bidra till hållbara transporter. Viktreduktion, förnybara drivmedel och elektrifiering är tre exempel på lösningar som stegvis utvecklas. En annan viktig sak är utvecklad säkerhet med olika former av både aktiva och passiva säkerhetssystem för att minska allvarliga skador och dödsfall i trafiken.

I Sverige pågår viktig forskning och utveckling av autonoma eller självstyrande fordon. Inom projektet ”Drive Me” är tanken att ett 100-tal personer ska få möjlighet att på riktigt och i det vardagliga livet testa och använda självstyrande bilar. I ”Drive Sweden” utvecklas och forskas brett kring hur dessa självstyrande fordon och andra former av modern mobilitet på olika sätt kan komma att ändra alltifrån resemönster till stadsplanering. Uppslutningen från forskning, samhälle och näringsliv är stort bakom projekten.

Fram till för ett år sedan var det förbjudet att använda självkörande fordon i vanlig trafik i Sverige. Det har nu getts möjligheter att genomföra försöksverksamhet såsom ska ske inom ramen för ”Drive Me”. Det är klokt. Dock kvarstår frågan hur användningen av självstyrande och självkörande fordon ska regleras när utvecklingen går från försöks- och forskningsverksamhet till kommersiella produkter på marknaden. Exempelvis finns en diskussion och ett motsatsförhållande mellan å ena sidan de autonoma fordonens behov av kameror och å andra sidan integritet. Detta behöver lösas ut. I annat fall kommer utvecklingen av dessa moderna fordon förläggas i andra länder. Dessutom kommer i så fall lösningar och standarder att utvecklas som Sverige kommer att behöva anpassa sig till. Det är klokare att Sverige deltar genom att ta vara på alla nya möjligheter som öppnas.

Med forskningen och utvecklingen av modern mobilitet och dess påverkan på samhället kommer många nya, spännande möjligheter, men också utmaningar. Elbussprojektet Electricity i Göteborg är ett bra exempel på nya möjligheter. Med elbussar som används i vanlig stadstrafik testas tekniken och konceptet. I Göteborg rullar tysta bussar utan lokala utsläpp. Med tekniken finns också möjlighet att ha busshållplatser inomhus, vilket är något som över tid kan förändra arkitektur och stadsplanering. På samma sätt kan saker som upphämtningsplatser i bostadsområden underlätta för människor som beställer varor samtidigt som transportbehoven minskas och ändras. Med tekniken kommer också utmaningar. En sådan är att moderna fordon och transportlösningar under överskådlig tid kommer att användas tillsammans med äldre fordon och transportlösningar.

En annan stor utmaning är att gå från att utveckla enstaka lösningar såsom en självstyrande bil eller en elbuss till att utveckla ett helt koncept för en stadsdel eller en stad. I denna utmaning bör det finnas stora möjligheter för Sverige. Vi har en fordonsindustri med ledande aktörer såsom AB Volvo, Volvo Cars, Scania och Autoliv, men också ett brett nät av leverantörer till dessa inom en rad områden. Vi har också framstående universitet som Chalmers och en offentlig förvaltning som är van att bland annat föra in nya tekniska lösningar i kollektivtrafiken. Vägen framåt torde vara att bestämma sig för att genomföra en eller ett par fullskaleförsök med modern mobilitet i någon eller några av de större städerna. Det skulle exempelvis kunna handla om att vid om- och utbyggnad av områden som Backaplan, Ringön och/eller Gullbergsvass i Göteborg i planeringen sätta mål och bygga in den allra mest moderna mobilitet tillsammans med näringsliv och forskning. Erfarenheter som dras från sådana fullskaleförsök innebär flera fördelar. Företag som Volvo Bussar eller Volvo Cars kan utveckla sina erbjudanden och sälja mer på världsmarknaden. Forskningen leder till ökat kunnande. Offentlig förvaltning utvecklar sin förmåga till stadsutveckling.

I Sverige har vi verksamheter inom moderna och nydanade lösningar för transporter som ligger i absolut framkant. Vi ska dock vara medvetna om att det händer saker i andra länder också. Tar vi vara på möjligheter i Sverige betyder det mycket för företag och jobb här hemma. Försitter vi chansen är risken att tekniken och lösningarna utvecklas någon annanstans. Regeringen bör därför överväga möjligheterna att genomföra ett fullskaletest med moderna transportlösningar i någon eller några av landets större städer.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)