Etablera huvudkontor utanför storstäder

Motion 2017/18:1005 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att etablera statligt ägda företags huvudkontor utanför storstäderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vattenkraften är avgörande för att elförsörjningen ska fungera i Sverige. Staten skulle kunna bidra till att utveckla norra Sverige genom att som ägare till Vattenfall placera huvudkontoret utanför Stockholm. Ledningen för statliga Vattenfall borde göra detta på kommersiella grunder utan politisk styrning. I många avseenden är Stockholm en plats som är direkt olämplig för ett huvudkontor. Det finns stora möjligheter att rekrytera lojala och kompetenta medarbetare utanför Stockholm, och det är ett viktigt skäl till att placera verksamheter där. Det förekommer sällan omfattande trafikstörningar och boendepriserna för medarbetarna är väsentligt lägre utanför Stockholm. Där finns mycket goda kommunikationer med omvärlden och tidsskillnaden från södra delarna av Stockholm till Arlanda jämfört med att åka från Luleå, Östersund, Umeå eller Sundsvall med flyg eller från Gävle med tåg är marginell.

Som ägare av Vattenfall borde staten överväga att låta bolaget ha sitt huvudkontor nära sina produktionsenheter.

Det vore mot bakgrund av ovanstående önskvärt om regeringen gjorde en översyn av huruvida det är möjligt att låta statliga företags huvudkontor lokaliseras utanför storstäderna.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)