Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2010/11:A284 av Phia Andersson och Hans Olsson (S)

av Phia Andersson och Hans Olsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över konsekvenserna av det sänkta taket i arbetslöshetsförsäkringen.

Motivering

Sedan regeringen började försämra arbetslöshetsförsäkringen har reglerna gjorts om gång på gång: ersättningens storlek, finansieringen, medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och regler för ränta och återkrav.

Resultatet är att 500 000 personer har trängts ut ur a-kassan. Var tredje löntagare står utan ett inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. Endast var fjärde ung har rätt till a-kassa och bara en av tio av de arbetslösa får 80 procent av sin tidigare inkomst i arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetsförsäkringen är och ska fungera som en omställningsförsäkring. Ersättningen är en trygghet för den som inte har ett fast arbete utan tvingas gå emellan olika timanställningar och projekt samt dessemellan uppbär ersättning från a-kassan. Denna trygghet är särskilt viktig nu när Sverige befinner sig i ett mycket kärvt arbetsmarknadsläge där tillfälliga anställningar är och kommer att bli mer vanliga. Arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetskassan måste inriktas på att stötta den arbetssökande till ett nytt jobb och en egen försörjning.

Med anledning av detta bör konsekvenserna av det sänkta taket i arbetslöshetsförsäkringen ses över. Målsättningen bör vara att höja taket i ersättningen så att fler kan få ersättning med 80 procent av tidigare inkomst.

Stockholm den 21 oktober 2010

Phia Andersson (S)

Hans Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)