Ersättning till nämndemän

Motion 2003/04:Ju203 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättningen till nämndemän.

Motivering

Vad skall vi göra för att få en föryngring bland nämndemannakåren?

En åtgärd kan vara att höja ersättningen, såväl själva ersättningen för uppdraget som bilersättningen, till nämndemännen. För att få en bredd på representationen – och för att få en föryngring – måste ersättningssystemet utformas så att det är ekonomiskt attraktivt att vara nämndeman. Så är det inte i dag. Jag noterar också en snedfördelning med alltför få unga nämndemän – en snedfördelning som mycket väl kan ha med ersättningen att göra.

Då man samtidigt hör, ser och läser om de jättehöga ersättningarna till advokaterna och sedan jämför med vad en nämndeman får ger detta stora funderingar. Jag tror, just för att det skall bli möjligt att ”bredare” rekrytera nämndemän, att en justering måste till av såväl ersättning som reseersättning.

Det är, enligt min mening, viktigt att ha en bred representation – med alla åldrar – representerade i nämndemannakåren. Det får därmed ”inte kosta” att vara nämndeman, utan ersättningen måste vara sådan att de pengar man får motsvarar vad man skulle få om man arbetat.

Stockholm den 16 september 2003

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)