Erkännande för polis, räddningstjänst och enskilda för extraordinära insatser

Motion 2018/19:275 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en utmärkelse för extraordinära insatser inom polis och räddningstjänst och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett årligt civilkuragepris och tillkännager detta för regeringen.

Erkännande för polis och räddningstjänst

Anställda inom polis och räddningstjänst riskerar i sin gärning hälsa och liv, arbetar under hård press och kämpar tillsammans för att erbjuda hjälp när en medmänniska behöver den som mest. Trots stenkastning och fara för sin egen säkerhet tar sig polis- och räddningstjänst in i områden för att hjälpa människor i fara, som en del av deras yrkesutövning. Det ska de ha all heder och respekt för.

Det finns även tillfällen då dessa dessutom gör mer än vad som krävs av dem, enbart för att på olika sätt skydda eller hjälpa vårt lands invånare. Det är dock inte ofta som dessa extraordinära insatser belönas. När samhället i stor utsträckning är beroende av dessa bör vi också uppmärksamma vardagshjältarna. Riksdagen bör därför inrätta en utmärkelse för extraordinära insatser genomförda av polis och räddningstjänst.

Civilkuragepris

I flera delar av vårt land har kommuner valt att införa ett s.k. civilkuragepris för de invånare som genom civilkurage utmärkt sig på ett föredömligt sätt. Detta är ett enkelt sätt att visa uppskattning och kan samtidigt vara mycket betydelsefullt för enskilda individer. Av den anledningen bör riksdagen ge regeringen i uppgift att ta fram en modell där ett årligt civilkuragepris delas ut av riksdagen, exempelvis av riksdagens talman, till värdiga mottagare.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-08 Granskad: 2018-11-09 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)