Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2022/23:1586 av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär (båda KD)

av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär (båda KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör flytta sin ambassad i Israel till Jerusalem, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Israel är den en enda demokrati i mellanöstern, landets huvudstad är Jerusalem. Jerusalem har en central roll för det judiska folket, både nationellt och som den allra heligaste platsen. Ingen annan religion eller folkgrupp har en relation till Jerusalem som kommer i närheten av judarnas.

 

Jerusalem nämns 669 gånger i den hebreiska (dvs judiska) bibeln, som ungefär motsvarar det kristna Gamla testamentet. Som jämförelse nämns Jerusalem inte alls i Koranen.

 

I otaliga böner och psalmer uttrycker judarna sin längtan att få återvända till Jerusalem och Israel, som när den judiska påskens (Pesach) sedermåltid avslutas med orden ”nästa år i Jerusalem”. Samma önskan avslutar även gudstjänsten vid judendomens heligaste högtid, försoningsdagen (Yom Kippur).

 

Kung David gjorde Jerusalem till judarnas huvudstad på 1000-talet f.Kr. Jerusalem var det religiösa centret i landet. Där låg det första templet som kung Salomo byggde, och senare det andra templet som bär Herodes namn.

 

Sedan dess har Jerusalem ständigt varit en central symbol i judiskt liv, sekulärt och religiöst, i diasporan såväl som i landet Israel. De flesta statliga myndigheterna, däribland Knesset och regeringen, återfinns i Jerusalem. Även landets president har sitt residens i Jerusalem. Flera länder som exempelvis Tjeckien, Australien och USA har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Det är nu tid för att Sverige bör erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

 

 

 

Magnus Oscarsson (KD)

Dan Hovskär (KD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)