Erkänn Jerusalem som Israels huvudstad – och flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2021/22:2793 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)

av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige vid lämplig tidpunkt ska flytta sin ambassad i Israel till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Israel är den enda demokratin i Mellanöstern. Tyvärr har Sveriges regering med olyckliga politiska beslut och ageranden under de senaste åren försämrat Sveriges relation med Israel. En god relation med Israel är en viktig förutsättning för att skapa en hållbar situation i Mellanöstern. Tyvärr ses Sverige av Israel som det tuffaste landet i Europa att ha ambassadörer i. 

Vi behöver ta två viktiga steg för att återupprätta vår relation med staten Israel. Sverige bör erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta vår ambassad till Jerusalem.

Jerusalem är Israels huvudstad

Jerusalem har en central roll för det judiska folket, både nationellt och som den allra heligaste platsen. Ingen annan religion eller folkgrupp har en relation till Jerusalem som kommer i närheten av judarnas.

Jerusalem nämns 669 gånger i den hebreiska (dvs judiska) bibeln, som ungefär motsvarar det kristna Gamla testamentet. Som jämförelse nämns Jerusalem inte alls i Koranen.

I otaliga böner och psalmer uttrycker judarna sin längtan att få återvända till Jerusalem och Israel, som när den judiska påskens (Pesach) sedermåltid avslutas med orden ”nästa år i Jerusalem”. Samma önskan avslutar även gudstjänsten vid juden­domens heligaste högtid, försoningsdagen (Yom Kippur).

Kung David gjorde Jerusalem till judarnas huvudstad på 1000-talet f.Kr. Jerusalem var det religiösa centret i landet. Där låg det första templet som kung Salomo byggde, och senare det andra templet som bär Herodes namn.

Sedan dess har Jerusalem ständigt varit en central symbol i judiskt liv, sekulärt och religiöst, i diasporan såväl som i landet Israel. De flesta statliga myndigheterna, där­ibland Knesset och regeringen, återfinns i Jerusalem. Även landets president har sitt residens i Jerusalem. Flera länder som exempelvis Tjeckien, Australien och USA har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. Det är nu tid för även Sverige att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

Sverige bör flytta ambassaden till Israels huvudstad Jerusalem

För närvarande har Sverige sin ambassad i Tel Aviv men bör nu flytta den till Israels huvudstad Jerusalem. Sveriges regering främjar relationen till den palestinska myndig­heten på bekostnad av möjligheten till samarbete och dialog med Mellanösterns enda fungerande demokrati Israel. Sverige visar idag större respekt för den palestinska myndigheten än vad vi visar för den israeliska demokratin.

Israels regering, departement, parlament och den högsta domstolen finns i Jerusalem. I syfte att återuppbygga en god relation med Israel är det ett viktigt steg att respektera Israels val av huvudstad.

USA har nyligen flyttat sin ambassad till Jerusalem och fler länder har följt efter. Nu är det dags för Sverige att göra samma sak och flytta sin ambassad till Jerusalem – Israels huvudstad.

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)