Entreprenörskap som obligatoriskt gymnasieämne

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra entreprenörskap och företagande till obligatoriskt gymnasieämne och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Entreprenörskap och företagande är livsnerven i den svenska ekonomin. Utan det privata företagandet och exporten av varor och tjänster, skulle den offentliga sektorn snabbt hamna i finansiell kris. I princip all gymnasieutbildning tar sikte på att studenten efter examen skall försörja sig genom att ta anställning som lönearbetare, snarare än att vara entreprenör och starta eget företag.

För att Sveriges ekonomi skall kunna växa krävs utöver regelförenklingar och skattesänkningar för företagare även en omställning av attityden till företagande redan från gymnasienivå. För den som tar gymnasieexamen skall det kännas som ett minst lika självklart alternativ att starta ett eget företag, som att gå ut och söka lönearbete.

Med anledning av detta bör regeringen utreda möjligheten att göra entreprenörskap och företagande till ett obligatoriskt gymnasieämne.

I detta ämne bör ingå att godkänd elev vid examen även automatiskt får F-skattsedel, för att underlätta för att direkt efter avslutad skolgång kunna starta eget företag.

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Granskad: 2019-09-23
Yrkanden (1)