Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2021/22:2653 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn och ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att det finns jobb och att nya jobb växer fram är av yttersta vikt för Sveriges framtid. Gårdagens småföretag är dagens stora företag. Därför är det av yttersta vikt att nya företag skapas och att någon skapar dem. Många gånger kommer de som startar företag själva från företagarfamiljer, men så behöver det inte vara, alla borde kunna få en chans att lära sig mera om företagsamhet under sin tid i skolan. Undervisning i entreprenör­skap i skolan bör därför ges till alla någon gång under skoltiden. Vi behöver flera företagare och vi behöver ungdomar som blir företagare. Vi behöver utöka rekryte­ringen till företagare; ungdomar som inte har fått komma i kontakt med företagande behöver också få chansen att prova på, de kanske annars inte ser sin möjlighet att bli företagare. Därför bör alla barn och ungdomar någon gång under sin skoltid i grund­skolan eller gymnasiet få utbildning i entreprenörskap.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)