Entreprenörskap i skolan

Motion 2021/22:2651 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Generellt sett är det önskvärt att attityden till entreprenörskap blir mer positiv i Sverige. För att få en ökad tillväxt är insatser som stimulerar till positiva attityder till entrepre­nörskap, speciellt hos unga, viktiga.

För att ändra attityden till entreprenörskap och innovation är det viktigt att vid tidig ålder stimulera och uppmuntra kreativitet. Landets skolor behöver bli bättre på att bejaka och ta till vara barns talanger och nyfikenhet. Det handlar om en grundläggande attitydförändring från skolans sida i fråga om att stimulera och utveckla barns intresse för företag och företagsamhet.

Skolan ska vara en plats där barn och ungdomar ska lära sig för livet. I skolan ska eleven finna inspiration för att lära sig saker om världen, sig själv och andra. Det är därför viktigt att öka lärarkunskaperna om företagande och entreprenörskap vid utform­ningen av utbildning och därmed bör det införas fler kurser med företags- och affärskunskap för eleverna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)