Ensamstående kvinnors rätt till insemination

Motion 2008/09:So534 av Sofia Arkelsten m.fl. (m, fp, c)

av Sofia Arkelsten m.fl. (m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ensamstående kvinnors rätt till insemination.

Motivering

Barnlösa ensamstående kvinnor i Sverige har inte samma möjligheter som andra kvinnor att skaffa barn. Som ensamstående kvinna har du möjlighet att adoptera men inte att inseminera lagligt. Den rätten har endast hetero- och homosexuella kvinnor som är sammanboende och/eller de som ingått äktenskap eller partnerskap.

Många kvinnor som lever utan partner längtar efter barn och redan i dag finns många barn till ensamstående kvinnor. Medan vissa väljer att adoptera känner andra en stark längtan efter att bära och föda ett barn. De allra flesta ensamstående kvinnor som väljer att skaffa barn på egen hand har tänkt igenom frågan mycket noggrant. Barnen blir därför vanligen planerade och efterlängtade. Ensamstående kvinnor har dessutom i alla tider skaffat sig barn.

Begreppet familj har också vidgats genom åren från att ha varit en traditionell kärnfamilj med mamma, pappa och barn till att numera innefatta homosexuella relationer och ensamstående hushåll. Denna utveckling är viktig, välkomnad och kort sagt en prägel av det moderna samhälle vi lever i. I juni 2005 öppnade därför riksdagen för lesbiska par att få tillgång till donators­insemination. I utredningen som föregick lagändringen nämndes dock ingenting om ensamståendes rätt till insemination. Inte heller nu när nu utredningen om ”Föräldraskap vid assisterad befruktning” läggs fram är frågan med.

För att råda bot på den särbehandling barnlösa ensamstående kvinnor utsätts för idag måste de också ges möjlighet att insemineras inom ramen för svensk hälso- och sjukvård.

Stockholm den 6 oktober 2008

Sofia Arkelsten (m)

Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)