Enklare byggregler för studenter och unga

Motion 2009/10:C450 av Eva Johnsson (kd)

av Eva Johnsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över byggreglerna för att möjliggöra enklare och billigare boende för studenter och unga.

Motivering

Bostadspolitiken är ett komplext område med många olika mål som ska samspela och som ibland står i kontrast till varandra. Ambitionen måste emellertid vara att kunna få en bra bostad till ett rimligt pris och inom rimlig tid. Det är mycket glädjande att alliansregeringen ökar antalet utbildningsplatser med 23 000 under 2010 och 2011. Det är en åtgärd som kommer vid helt rätt tillfälle och som läggs ovanpå tidigare utbildningssatsningar. Det är en bred satsning på alltifrån grundläggande gymnasieutbildning på komvux till yrkesutbildning och akademiska studier. Samtidigt som utbildningssatsningar välkomnas är det oroande med bostadssituationen för dagens studenter. Väntetiderna är ofta orimligt långa och det händer att studenter måste avbryta sina studier för att de inte har någonstans att bo. Tälta en eller två veckor kan gå bra, men är knappast en lösning när hösten på allvar gör sig gällande. I Kronobergs län har under en rad år universitetets kraftigt byggt ut, vilket har skapat ett hårt tryck på bostadsmarknaden, både i Växjö kommun och i de omgivande kommunerna. I samband med terminsstarten är detta extra tydligt. Fler utbildningsplatser måste alltså gå hand i hand med satsningar på att lösa bostadsbristen för studenter. Orsakerna till dessa problem är många och det finns inte ett svar som kan lösa problemet. En anledning kan emellertid vara att det på grund av högra krav på byggnadsstandard, det som kallas för byggregler eller ibland byggnormer, gör det svårt att bygga små och billiga bostäder för studenter och unga. Det är min övertygelse att många studenter och unga kan tänka sig att bo i ett enklare boende för att hålla nere boendekostnader. Byggreglerna försvårar byggande av mindre och billigare bostäder/rum. Jag anser därför att byggreglerna bör ses över för att möjliggöra enklare och billigare boende för studenter och unga.

Stockholm den 6 oktober 2009

Eva Johnsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)