Enklare att pendla mellan Göteborg och Borås

Motion 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för byggandet av järnvägssträckan Borås–Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta kommer väl ihåg dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstenssons uttalande när det gällde utbyggnaden av sträckan Göteborg–Borås: ”–Vad ska Göteborgarna göra i Borås?

Svaret på den frågan var och är att de ska arbeta. Det sker en stor arbetspendling idag mellan dessa orter och kommunikationerna är mycket dåliga och miljömässigt förkastliga.

Varje dag reser 100 000 människor i stråket mellan Göteborg och Borås de allra flesta med bil eller buss. Oavsett investeringar kommer det att öka. Med en ny stambana blir det ännu fler, restiderna förkortas samtidigt som det minskar påverkan på klimat och miljö.

Vi vet att arbetskraft saknas i våra stora städer. Vi vet också att långa arbetsdagar med lång pendling ökar både stress och hälsa så sett även ur ett folkhälsoperspektiv är detta en mycket viktig satsning.

Utbyggnaden av denna sträcka har funnits med i infrastrukturplanen men har nu skjutits långt fram i tiden, detta är inte acceptabelt.

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)