Energipolitik för tillväxt och välfärd

Motion 2005/06:N436 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Energi – en välståndsbildande kraft 4

Regeringens energipolitik skadar Sverige 5

Regeringens energipolitik blir märkligare och märkligare 5

Vattenfall 6

Industrin tappar förtroendet 6

En liberal energipolitik 7

Fortsätt använda kärnkraften 8

Upphäv förbuden mot kärnkraft 9

Upphäv tankeförbudet 9

Skärp kärnkraftens försäkringsansvar 10

Avskaffa effektskatten på kärnkraft 10

Effektivare energiproduktion 11

Energi utan subventioner 11

Elcertifikat 12

Ny lovande energiteknik 12

Förnyelsebara alternativ 12

Redovisa de faktiska utsläppen 13

Skapa konkurrens på hela elmarknaden 13

Elproduktion 13

Elnät och elhandel 14

Konkurrensövervakning 14

Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)