Energipolitik för tillväxt och välfärd

Motion 2004/05:N309 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

av Eva Flyborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Folkpartiet anser att energiproduktionen inte ska styras av politiska beslut utan av konsumenterna. Därför vill Folkpartiet att

kärnkraften ska utnyttjas under hela sin tekniska och ekonomiska livslängd,

de politiska hindren för en fortsatt och utvecklad användning av kärnkraft tas bort,

samhällets beredskap för att klara tillfälliga kriser inom försörjningen förbättras,

sanktioner införs för nätägare som försvårar för kunder att byta elleverantör.

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

Innehållsförteckning 2

Förslag till riksdagsbeslut 3

Energi - en välståndsbildande kraft 5

En liberal energipolitik 5

Regeringens energipolitik skadar Sverige 6

Regeringens energipolitik blir märkligare och märkligare 6

Fortsätt använda kärnkraften 7

Upphäv
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)