Energideklaration

Motion 2009/10:C319 av Björn Leivik (m)

av Björn Leivik (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om energideklaration.

Motivering

Den 31 december 2008 skulle alla fastigheter vara energideklarerade. Så har inte skett. Det är ej heller särskilt anmärkningsvärt. Bara i Värmland och Dalsland skall över sexhundra fastighetsägare samsas om en handfull certifierade energideklarerare.

Syftet må vara gott men metoden lämnar en hel del övrigt att önska. Kostnaderna för den enskilde fastighetsägaren avskräcker. Nyttan av deklarationen ifrågasätts. Energisparråd lämnas inte alltid och görs det behöver de inte följas. Kommunerna har inte resurser att tillse att deklarationer lämnas.

Regeringen bör omgående se över riktlinjerna för energideklaration av fastigheter. Överväg om självdeklaration kan vara ett sätt. Förbättra rådgivningen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Björn Leivik (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)