Energi- och klimatpolitik

Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2007/08:MJ412

av Mona Sahlin m.fl. (s)

Energi- och klimatpolitik

s12059

1 Sammanfattning

Läget är allvarligt men omställningen till ett mer hållbart samhälle bär samtidigt på en enorm potential i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet i ett uthålligt samhälle. Men regeringens passivitet och brist på konkreta förslag förskräcker. Den moderatledda regeringens mål om utsläppsminskningar på 30 procent till 2020 är otillräckligt. Möjligheterna till en högre ambitionsnivå måste därför utredas, och utsläppsminskningar på uppemot 35–40 procent till 2020 övervägas. Vår energi- och klimatpolitik är en politik för jobb, tillväxt, framtidstro och konkurrenskraft. Den ska garantera en fortsatt säker energiförsörjning och ge vår industri god tillgång på el
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)