En utbildning, ett tillstånd - giltigt i hela landet

Motion 2021/22:3135 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utbildning med ett intyg om tillstånd för att driva restaurang giltigt i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Runt om i vårt land finns entreprenörer som driver restauranter, vissa i bara en kommun andra i flera. Med dagens regelverk måste en entreprenör som vill driva restaurant med alkoholservering genomgå en utbildning och därefter bli certifierad och godkänt från utbildningen för att få sitt tillstånd. En bra process – om det bara varit för att man därefter påvisat de kunskaper som krävs för att driva sin verksamhet oavsett kommun. Nu sker istället tillståndsprocessen i varje kommun entreprenören vill starta verksamhet i. Om så bara några mil mellan restauranterna men i olika kommuner så måste testet utföras igen och igen och igen för varje ny kommun. En dyr och onödig process som sätter käppar i hjulet för en smidig hantering av företagares vilja att utöka sin verksamhet och växa. Med samma regler och samma höga krav på kunskaper hos entreprenören vid godkänt prov men där provet sedan är giltigt oavsett kommun skulle det bli enklare att öppna fler, minska det administrativa arbetet för myndigheterna att bedriva utbildning samt utfärda tillstånd.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)