En tobaksfri uppväxt

Motion 2021/22:1215 av Catarina Deremar (C)

av Catarina Deremar (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra bruket av nikotin och tobak och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att våra barn får vistats i miljöer som är fria från nikotin och tobak torde vara ganska självklart för de allra flesta av oss. Vuxna har ett särskilt ansvar för att så sker. Från tidig förskola upp till gymnasiet vistas barn och unga i skolmiljö. En viktig insats för att skydda barn och unga från tobaksrök är att skolan är fri från det. Enligt tobakslagen (1993:581) ska skolgårdarna vara rökfria dygnet runt. För att vi ska uppfylla målet om en rökfri skoltid måste tillsynen bli bättre. Regelverket för skolorna måste bli tydligare och mer krävande om vi ska uppnå nolltolerans.

Tobaksindustrin hittar ständigt nya vägar till nya och framtida kunder. 2016 lanserades vitt snus i Sverige. Kundgruppen är framförallt unga kvinnor. Med vitt snus kringgår man tobakslagen eftersom produkten är tobaksfri. Likväl utvinns den ur tobaksblad och innehåller nikotin som är starkt beroendeframkallande. Vitt snus kan mycket väl kan vara inkörsporten till ett livslångt nikotinberoende. I Sverige är det tillåtet för minderåriga att köpa vitt snus.

Tobakslagen är bland annat till för att skydda barn och ungdomar från tobakens hälsoskadliga effekter. Vi kan inte passivt se på när tobaksindustrin lockar nya alltför unga kunder in i ett nikotinberoende. Här behövs en översyn göras.

Vill vi och menar vi allvar med att hindra barn och unga från nikotin behöver vi vidta åtgärder. Tobak i alla former är farligt och flera personer insjuknar årligen i tobaksrelaterade sjukdomar och/eller avlider på grund av bruk av tobak. Förutom det personliga lidandet så kräver det även stora resurser av vården. Låt oss sätta stopp för nikotinbruk.

Catarina Deremar (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)