En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Motion 2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:757

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

3.1 En orättvis värld

3.2 Utvecklings- och biståndspolitik

4 Demokrati och mänskliga rättigheter

5 En feministisk utvecklingspolitik

6 Barns rättigheter

7 Hbtq-frågor i utvecklingspolitiken

8 Folkrörelsernas roll i utvecklingspolitiken

9 Fackliga rättigheter i utvecklingspolitiken

10 PGU – Sveriges politik för global utveckling

11 Agenda 2030

12 En utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

12.1 Klimaträttvisa

12.2 Migration

12.3 Vapenexport

12.4 Skatteflykt och skatteundandragande

12.5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)