En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Motion 2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:555

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Demokrati och mänskliga rättigheter

5 En feministisk utvecklingspolitik

6 Barns rättigheter

7 Hbtq-frågor i utvecklingspolitiken

8 Folkrörelsernas roll i utvecklingspolitiken

9 PGU – Sveriges politik för global utveckling

10 Agenda 2030

11 En utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

11.1 Klimaträttvisa

11.2 Migration

11.3 Vapenexport

11.4 Skatteflykt

11.5 Vatten och sanitet

11.6 EU:s utvecklingspolitik

11.7 Skuldavskrivningar

12 En biståndspolitik för rättvisa, jämställdhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)