En svensk modell för ”regulatory sandboxes”

Motion 2018/19:2395 av Magnus Ek (C)

av Magnus Ek (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa en svensk version av regulatory sandboxes och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flera länder i Europa har tagit fram modeller för så kallade regulatory sandboxes för att ge en möjlighet för fintech-bolag att testa innovationer på marknaden under tillsyns­myndighetens tillsyn. Anledningen till att skapa en sådan regulatorisk sandlåda är dels att klargöra förutsättningarna under rådande regelverk, dels att skapa bättre förutsätt­ningar att testa nya innovationer på området.

Storbritanniens tillsynsmyndighet på området, Financial Conduct Advisory, beskriver sin sandlåda som a safe space in which businesses can test innovative products, services, business models and delivery mechanisms in a live environment while ensuring that consumers are appropriately protected.

Sveriges innovationskraft är stark och de åtgärder som FI redan har vidtagit, till exempel det nationella innovationscenter som myndigheten inrättat, är välkomna. Men för att stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt är det värt att ytterligare utforska möjligheten att arbeta med sandboxing i Sverige.

Med anledning av detta föreslås regeringen utreda möjligheten att verka för en svensk regulatorisk sandlåda.

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare