En svensk ambassadör för FN:s resolution 1325

Motion 2013/14:K300 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse en ambassadör för FN:s resolution 1325 vid det svenska Utrikesdepartementet.

Motivering

Fredsfrågorna är otroligt viktiga. I varje land som har en konflikt drabbas oskyldiga människor. Säkerhetspolitiken behöver många förhandlare, både förebyggande, under konflikt och när konflikten är över.

Vi ser ofta många män som samlas runt förhandlingsbordet. De ser med mäns ögon på konflikter och på dess lösning. Många gånger glömmer man de frågor som är viktiga för kvinnor runt familj, försörjning och samhällsuppbyggnad.

Säkerhetsrådet har tillsatt en särskild representant för att motverka det sexuella våldet i konflikter men ännu inte någon som är ansvarig för att se till att båda könen får delta i förhandling och konfliktlösning.

Här kan Sverige gå före och utse en ambassadör för FN:s resolution 1325 där kvinnor ska delta i alla delar av fredsprocessen, just därför att freden ska bli hållbar.

Det krävs mätbara mål, en klar tidtabell när förslag ska tas och genomföras, kontrollsystemet måste vara effektivt och dessutom måste en budget tillsättas för att allt ska gå att genomföra.

Stockholm den 2 oktober 2013

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)